Trojica optuženih za ubistvo u Suvoj Reci osuđeni su na 75 godina zatvora

Datum: 04.06.2024
Podeli Tvituj

Osnovni sud u Prizrenu, Odeljenje za teška krivična dela, izrekao je osuđujuću presudu protiv optuženih: M.A, F.F i R.B, zbog izvršenja krivičnih dela „teško ubistvo u saizvršilaštvu” i „podstrekavanje na teško ubistvo”.

Prema obaveštenju suda, poznato je da su okrivljeni M.A. i F.F., u saizvršavanju, izvršili krivično delo teško ubistvo iz člana 179. st. 1 tačka 1.4 se odnosi na član 31 Krivičnog zakona Republike Kosovo

„Dana 06. oktobra 2016. godine u selu Pećan, opština Suva Reka, okrivljeni M.A. i F.F., sa direktnim umišljajem, preduzeli su radnje u cilju surovog ili lukavog lišenja života preminulog A.B., gurajući ih od okrivljenog R.B. , (supruga pokojnog – optužena u ovom slučaju), kritičnog dana, iskoriste situaciju i, uz pretnju vatrenim oružjem, prvo prete žrtvi, a zatim vezuju ruke žrtvi A.B., gde vezuju joj noge i pokojnoj A.B., a zatim na surov i varvarski način napušta kuću u cilju nanošenja velikog fizičkog i psihičkog bola žrtvi, šalje žrtvu na groblje sela Studenčan - na planini. , i iskoristivši okolnosti da je oštećeni bio vezan i nezaštićen, udarili su ga jakim oruđem, nanevši teške telesne povrede telu pokojnika, koje on potom baci u jamu i tako poluzatrpano zatrpa zemljom. , zatim su ga zapalili“, navodi se u saopštenju.

Sud je dodao da ga je okrivljena R.B., u neutvrđeno vreme 2016. godine, u pripremnim sastancima koje je imala sa okrivljenim, umišljajno gurala da izvrši krivično delo ubistvo i njenog preminulog supruga - oštećenog A.B.

„Ovaj gurač je izvršio krivično delo guranja u teško ubistvo iz člana 179. st. 1 tačka 1.4 e u vezi sa članom 32 (Odlaganje) st. 1 Krivičnog zakonika Republike Kosovo, okrivljeni R.A., u smislu člana 364. stav 1. tačka 1.3. ZKP“, navodi se u saopštenju.

Okrivljeni R.A oslobođen je optužbe za krivično delo iz tačke I. odredbe.

Ovim je morao da izvrši krivično delo ometanje dokazivanja ili službenog postupka iz člana 386. st. 1 tačka 1.7 KP.

Dakle, Sud, u smislu Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, sudi optuženima:

Okrivljenom M.A., (za krivično delo teško ubistvo) na kaznu zatvora u trajanju od 25 godina (u koju kaznu će se uračunati vreme provedeno u istražnom zatvoru od 08.10.2016.godine pa nadalje).

Okrivljenom F.F., (za krivično delo teško ubistvo) na kaznu zatvora u trajanju od 25 godina (u koju kaznu će se uračunati vreme provedeno u pritvoru od prethodnih 7 meseci, a od 20.05.2019.

Okrivljenom R.B., (za krivično delo teško ubistvo) na kaznu zatvora u trajanju od 25 (dvadesetpet) godina (u koju kaznu će se uračunati vreme provedeno u istražnom pritvoru od 08.11.2016.godine pa nadalje).

„Nakon objavljivanja presude, sudija predmeta je obavestio stranke da će u zakonskom roku sve stranke u postupku prihvatiti potpunu presudu u pisanoj i obrazloženoj formi.
Protiv ove presude nezadovoljna stranka ima pravo žalbe Apelacionom sudu“, navodi se u saopštenju.

Za navedeni slučaj, Osnovni sud u Prizrenu je u oktobru 2019. godine proglasio osuđujuću presudu i izrekao sledeće kazne:

Okrivljeni M.A., na kaznu zatvora u trajanju od 25 godina

Okrivljeni R.B., na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina,

Okrivljeni F.F., na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina

Apelacioni sud je doneo odluku i presuda Osnovnog suda u Prizrenu je poništena, a predmet vraćen na ponovno suđenje i odlučivanje.

U novembru 2021. godine, Osnovni sud u Prizrenu je po drugi put izrekao osuđujuću presudu i izrekao sledeće kazne:

Okrivljeni M.A., (za krivično delo teško ubistvo) na kaznu zatvora u trajanju od 25 godina.

(za krivično delo teško ubistvo) na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina optuženi R.B.

Okrivljeni F.F., (za krivično delo pomaganje u teškom ubistvu) na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

„Apelacioni sud je po drugi put doneo odluku i poništena je presuda Osnovnog suda u Prizrenu, a predmet vraćen na ponovno suđenje i odlučivanje“, navodi se u saopštenju.

Izvor:
Podeli vest:
Podeli Tvituj

Vesti iz iste kategorije