UNDP objavio 23. izdanje Pulsa javnosti

Datum: 10.03.2023
Podeli Tvituj

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) na Kosovu objavio je danas 23. izdanje Pulsa javnosti.

Istraživanje javnog mnjenja Puls javnosti zasnovano na intervjuima obavljenim u novembru 2022. iznosi nalaze o deset ključnih indikatora koji pokrivaju socio-ekonomska, ekološka i politička pitanja. Kao i kod svih prethodnih publikacija, podaci i indikatori su raščlanjeni prema etničkoj pripadnosti i polu kako bi se pružile detaljne informacije o razlikama u percepcijama o razvojnim izazovima sa kojima se suočavaju ljudi na Kosovu.

Neki od glavnih nalaza:

• Puls javnosti 23 pokazuje pad i indeksa demokratizacije (DI) i indeksa ekonomskog poverenja (ECI). Trenutni DI je blago smanjen za 0,14 poena (1,52) u odnosu na april 2022. kada je iznosio 1,66 poena. Ipak, ova cifra (1,52) sugeriše da više od polovine stanovnika Kosova ima pozitivno mišljenje o demokratskim procesima na Kosovu. Isto tako, ECI indeks je smanjen za 0,12 poena u odnosu na april 2022. godine.

• Ukupno 69% ispitanika veruje da su izbori na Kosovu demokratski i da prate međunarodne standarde. Ovo je bila najviše procenjena DI komponenta indeksa.

• Nivo zadovoljstva radom izvršnog kabineta je 41%, a radom premijera 44,9%.

• Zadovoljstvo radom Skupštine je 39,1%, dok je zadovoljstvo predsednicom Skupštine Kosova 50,8%

• Anketa iz novembra 2022. pokazuje da je nivo zadovoljstva predsednicom 56,8%.

• Došlo je do značajnog smanjenja stope zadovoljstva sudovima i Kancelarijom glavnog tužioca, sa 24,4% i 22%, respektivno, u odnosu na april 2022. godine.

• Znatno manji broj ispitanika je bio spreman da protestuje iz političkih razloga u novembru 2022. (24,2%) nego u aprilu 2022. (37,6%). Ovo je najmanji broj ljudi koji su spremni da protestuju iz političkih razloga ikada zabeležen od strane Pulsa javnosti.

• Nezaposlenost (29,9%), siromaštvo (21%) i cene osnovnih zaliha (17,4%) smatraju se tri najveća problema na Kosovu kada se od njih traži da se izaberu tri najhitnija pitanja.

• Ukupno 31,2% ispitanika veruje da njihov glas može uticati na promene. 69% ispitanika bi glasalo da se centralni izbori održe uskoro.

• 8,9% ispitanika je reklo da zna mnogo o svom pravu na život u čistoj i zdravoj životnoj sredini, dok je 26,2% navelo prosečno znanje, a 46,1% ispitanika je izjavilo da malo zna o ovoj temi. Ukupno 18,8% reklo je da nema znanja o ovoj temi.

• Nalazi pokazuju da se 80,4% ispitanika oseća bezbedno dok su na ulici, u smislu potencijalnog nasilja i kriminala. Podaci razvrstani po polu pokazuju da se muškarci (81,1%) osećaju malo bezbednije kada su na ulici nego žene (79,8%).

Public Pulse Brief 23 izveštava o nalazima istraživanja javnog mnjenja sprovedenog sa 1.306 ispitanika od 21. oktobra do 3. novembra 2022. godine na celoj teritoriji Kosova, sa podjednakim brojem muškaraca i žena, kao i sa svim etničkim zajednicama koje žive na Kosovu preko intervjui licem u lice.

Projekat Puls javnosti koji je započeo 2002. finansiran je i podržan od strane američkog naroda preko USAID-a/Kosovo.

Izvor:
Podeli vest:
Podeli Tvituj

Vesti iz iste kategorije