Sporazum Albanije i Kosova za olakšavanje carinskih procedura stupa na snagu

Datum: 06.09.2023
Podeli Tvituj

Sporazum potpisan između Albanije i Kosova 5. jula 2023. godine u Tirani, čiji je cilj olakšavanje carinskih procedura za inspekciju proizvoda neživotinjskog porekla, objavljen je u službenoj beležnici. Odobren je na poslednjem sastanku albanske vlade 30. avgusta.

Sporazum, koji traje pet godina i može se ponoviti, ima za cilj promovisanje trgovine, uklanjanje barijera i olakšavanje procedura kontrole, Saveta ministara Republike Albanije i Vlade Republike Kosovo, sa ciljem jačanja i proširenje saradnje između dve zemlje, kao i razvoj saradnje u oblasti poljoprivrede.

Prema sporazumu, „strane su saglasne da se kontrola uvoza, tranzita i izvoza prehrambenih proizvoda neživotinjskog porekla može vršiti na graničnom inspekcijskom punktu ili na najbližoj carini zemlje odredišta, prema zahtevu subjekta. Organi nadležni za bezbednost hrane svake strane će dozvoliti uvoz i izvoz, praćen priznatim sertifikatima ili izveštajima o analizama ili drugim odgovarajućim dokumentima, izdatim u skladu sa zakonodavstvom svake strane, koji garantuje bezbednost hrane”.

Takođe, prema sporazumu, „nadležni organi svake strane će se međusobno obaveštavati o planovima kontrole zasnovanim na riziku i regulatornim aktima koji se donose u oblasti bezbednosti hrane. A, kontrole utovara hrane neživotinjskog porekla, prilikom uvoza i izvoza, vršiće se na osnovu analize rizika“

Za sprovođenje ovog sporazuma, odgovarajuće institucije poljoprivrede će, u cilju razvoja saradnje u oblasti bezbednosti hrane, razmenjivati stručne publikacije i organizovati zajedničke obuke.

Sporazumom je predviđena i mogućnost da dođe do spora. Ali o tome će se pobrinuti predstavnici nadležnih organa, Ministarstva poljoprivrede Albanije i Kosova.

Na kraju ugovora precizirano je da ovaj ugovor traje 5 godina, od trenutka potpisivanja. I napominje se da će se ovaj sporazum automatski produžiti za još 5 godina, osim ako jedna od strana ne zatraži njegov raskid pismenim putem diplomatskim putem, najmanje 3 meseca pre isteka relevantnog perioda važenja. Ovaj Ugovor može biti izmenjen uz obostranu pismenu saglasnost Strana u bilo kom trenutku.

Sporazum je odobren na posljednjem sastanku Savjeta ministara 30. avgusta 2023. Ovaj sporazum je još jedan sporazum u mnoštvu sporazuma između dvije zemlje za dalje jačanje ekonomske saradnje.

Prema podacima, trgovinska razmena između dve zemlje tokom 7. meseca ove godine se računa na preko 30 milijardi ALL. Konkretno, izvoz na Kosovo u periodu januar-jul bio je 23,7 milijardi ALL. Uvoz za 7 meseci iznosio je 6,4 milijarde ALL, prenosi ATSh.

U međuvremenu, radne grupe iz obe zemlje rade na sprovođenju analize za carinsku uniju, kako bi se uklonile sve barijere i birokratije između dve zemlje i da trgovinska saradnja ne bude imala nikakvih prepreka.

Izvor:
Podeli vest:
Podeli Tvituj

Vesti iz iste kategorije